Water Ionisatie

Het elektrisch- en/ of op minerale wijze filteren en splitsen van water noemt men waterionisatie. Door ionisatie wordt er zowel alkaline water (basisch water) als acide water geproduceerd.

Water moleculen kunnen worden opgesplitst in (zure) H+ -ionen en (basische) OH- -ionen. Deze reactie wordt ook wel waterionisatie genoemd.

Het betekent in praktijk dat: Het zure water wordt weggeleid of opgevangen en bij voorbeeld kan worden gebruikt om planten en snijbloemen van water te voorzien, terwijl het basische water wordt gebruikt voor menselijke en dierlijke consumptie. Het basisch water wordt o.a. gedronken om de gezonde zuur/base balans te ondersteunen en de vochtbalans te herstellen.

Het water wordt voorts ook gefilterd van vrijwel alle vervuiling, inclusief biovervuiling en is gezond, zeer goed smakend, geoptimaliseerd en gevitaliseerd drinkwater. Dit in tegenstelling tot veel drinkwater uit de kraan en gebotteld water (voldoet niet aan de drinkwaternorm!!).

Ook voorbehandeld kraanwater zoals Omgekeerde Osmose water en gedestilleerd water zijn ontdaan van vrijwel elke vorm van vervuiling, maar hebben als nadeel dat het water altijd zuur is (pH-waarde 5 tot 5,5) en dat alle zogenaamde ‘goodies’ (de mineralen) ook uit het water zijn verdwenen.